Produktguiden

Andre vegnyheter

Uhyre jevnt i Vestfold

Marthinsen & Duvholt vil ha 18 339 331 kroner og 25 øre for å anlegge 1,2 km gang/sykkelveg i Vestfold. Carl C. Fon vil ha 18 345 798 kroner og 50 øre. Det er en forskjell på 0,35 promille(!) Les hele saken

Klart for utbedring av fv 82 i Vesterålen

Som mange veger i utkant-Norge har fv 82 i Vesterålen behov for utbedring. Mellom Sortland og Risøyhamn er vegen i dårlig forfatning. Nå skal den oppgraderes for en halv milliard kroner. Anbudsfristen for den første entreprisen går ut 5. august. Les hele saken