Aurstad godtar ikke millionbot

Entreprenørselskapet KA Aurstad i Ørsta godtar ikke boten på 1 million kroner som bedriften er ilagt etter en dødsulykke på Dalsfjordsambandet i Sogn og Fjordane.

-Vi har anket saken i den forstand at vi har sendt den tilbake til Sogn og Fjordane politidistrikt med beskjed om at dette kan vi ikke akseptere, sier styreformann og eier i KA Aurstad AS, Kjell Arne Aurstad, til Våre Veger.

-Det betyr at dere er innstilt på at saken avgjøres i retten?

-Ja, om nødvendig er vi det. Vi får se hva Sogn og Fjordane politidistrikt foretar seg.

Aurstad ønsker ikke å gå nærmere inn på grunnlaget for standpunktet bedriften har tatt, fordi det kan oppfattes som en forhåndsprosedering.

 

Arbeidstilsynet hadde ingen merknader

Aurstad har tidligere gitt uttrykk for forundring over at politiet utferdiger en såpass høy bot ett år etter at Arbeidstilsynet kom med sin konklusjon. Arbeidstilsynet hadde ingen merknader til HMS-oppfølgingen på anleggsplassen.

Politiadvokat Jørn Lasse Refsnes ved Sogn og Fjordane politidistrikt har tidligere sagt at det er mangelfull sikring av en snuplass som er bakgrunnen for den høye boten. En 25 år gammel dumpersjåfør omkom da maskinen han kjørte havnet i sjøen. Dette skjedde under byggingen av Dalsfjordsambandet i Sogn og Fjordane i januar i fjor.

 

Også vegvesenet fikk bot

Statens vegvesen er ilagt en bot på 500.000 kroner etter den samme ulykken. KA Aurstad er i tillegg til boten på 1 million kroner pålagt å betale 100.000 kroner til hver av foreldrene til den 25 år gamle dumpersjåføren som omkom.

Saken har prinsipiell interesse for anleggsbransjen. Spørsmålet er hvor godt et anleggsområde kan og bør sikres mens arbeid pågår.

 

Ikke hørt fra Statens vegvesen

-Vi har fått muntlig tilbakemelding gjennom KA Aurstads advokat om at de ikke godtar boten. Konsekvensen er at vi tar ut stevning for tingretten mot selskapet, sier politiadvokat Jørn Lasse Refsnes til Våre Veger.

Han har ikke fått noen tilbakemelding fra Statens vegvesen som har frist ut måneden med å ta stilling til om de vedtar boten på en halv million kroner eller ikke.

Forsiden akkurat nå

Bernhardsen leder i Bodø

Et anbud på 27,84 millioner kroner gir Bernhardsen Entreprenør fra Bodø en bra mulighet til å sikre seg en kontrakt i hjemkommunen. Nærmeste konkurrent ligger 6,5 prosent høyere. Les hele saken

G/s-veg på nedlagt jernbane i Horten

14 år etter at togtrafikken mellom Skoppum og Horten ble innstilt, blir det igjen aktivitet langs den gamle traséen. Vegvesenet vil bygge om den nedlagte jernbanen til gang/sykkelveg. De som vil ha jobben, må gi anbud innen 25. august. Les hele saken

Seks anbud på elektro på E134

Et arbeidsfellesskap vil ha 146,8 millioner kroner for SRO- og elektroarbeidet på ny E134 i Kongsberg. Det gir en ledelse på vel 4,5 %. Bak arbeidsfellesskapet står ABB fra Asker og Nettpartner Drift fra Ås. Les hele saken