Myke trafikanter dominerer allerede gatebildet i store deler av Torggata, men forholdene er ikke tilrettelagt for dem. De som vil gjøre noe med det, må gi anbud innen 15. august. (Foto: Anders Haakonsen)

Torggata i Oslo rehabiliteres

Torggata i Oslo skal rehabiliteres og omgjøres til en gang- og sykkelprioritert gate. De som er interessert i jobben, må gi anbud innen 15. august.

Torggata er tidligere rehabilitert mellom Stortorget og Youngstorget. Når står strekningen mellom Youngstorget og Hausmanns gate for tur. Det er ikke mer enn ca. 400 meter mellom ytterpunktene, men jobben blir likevel omfattende. Årsaken er en 30 cm tykk betongplate som ligger under asfalten på hele strekningen. Den ble støpt av okkupasjonsmakten under krigen, sannsynligvis for at gata skulle tåle belastningen av stridsvogner. Nå må den fjernes.

I forbindelse med rehabiliteringen får Torggata ny overflate som består dels av granitt og dels av brostein. Granitten og brosteinen kan ikke legges oppå betongen fordi det ville føre til at gatenivået ble hevet. Det er uakseptabelt både fordi fasadene i Torggata er bevaringsverdige i følge byantikvaren, og fordi gatenivået i Torggata hadde kommet høyere enn i sidegatene. Dermed er det ingen veg utenom å fjerne den store betongplaten.

Hensikten med prosjektet er å heve miljøkvaliteter og byromskvaliteter i tillegg til å bedre forholdene for fotgjengere og syklister. Torggata blir stengt for gjennomkjøring i framtida.

Oslo kommune er byggherre. Anbudskonferanse vil bli arrangert 27. juni hos Bymiljøetaten.

Sweco har utført prosjekteringen. Den som får kontrakten på anleggsarbeidet, må gjøre seg ferdig i begynnelsen av 2014.

 

Forsiden akkurat nå

Ledelse til Mesta og NCC

Mesta og NCC leder hver sin konkurranse om driftskontrakter for de neste fem årene. Mesta vil ha 229,5 millioner for drifts- og vedlikeholdsansvar for området Mandal, NCC vil ha 178 millioner for samme ansvar for området Nordre Hedemarken. Les hele saken

Ny E18 i Østfold stenges

Mindre enn tre år etter at en ny strekning på E18 i Østfold ble tatt i bruk, må vegen stenges for utbedring. To kulverter for en bekk under vegen har ikke tilstrekkelig kapasitet. Det laveste anbudet på løsning av problemet er på 14,427 millioner kroner. Les hele saken