Arkiv

Fant 3224 artikler

Tittel Dato

Biskoper skal velsigne Europaveg 105 i Finnmark

Når den nye europavegen mellom Kirkenes og Murmansk åpner neste uke, skal den velsignes av to biskoper. Ritualer står sterkt i folketroen i nord, sier ekspert.

Les Biskoper skal velsigne Europaveg 105 i Finnmark

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019.

Les Nordmørspakken ute på anbud

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Statens vegvesen vant innovasjonspris

Nullvisjonen i norske vegtunneler er vegvesen-prosjektet som vant pris fra Innovasjon Norge.

Les Statens vegvesen vant innovasjonspris

Risa leder i Vindafjord

Risa vil ha 75,5 millioner kroner for å legge gang/sykkelveg langs E134 i Vindafjord kommune i Rogaland. Det er det laveste av fem anbud på jobben.

Les Risa leder i Vindafjord

Hovdetunnelen i Høyanger skal rehabiliteres

Den 1 283 meter lange Hovdetunnelen i Høyanger er klar for rehabilitering. Arbeidet skal utføres som totalentreprise. Anbudsfristen er satt til 1. november

Les Hovdetunnelen i Høyanger skal rehabiliteres

Premiere for Julie Brodtkorb på Loendagene

Julie M. Brodtkorb deltar på Loendagane til helga. Arrangementet blir hennes premiere som ny administrerende direktør i MEF.

Les Premiere for Julie Brodtkorb på Loendagene

Endelig åpner den nye Larvikstunnelen

Noe etter skjema åpner den nye E18 Larvikstunnelen 28,september. Dette er en delåpning på 4 km på prosjektet Bommestad og Farriseidet.

Les Endelig åpner den nye Larvikstunnelen

Veidekke innstilt til milliardkontrakt på E6

Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS får bygge strekningen Arnkvern til Moelv på E6 i Hedmark. Kontrakten verdt 2,3 milliarder kroner.

Les Veidekke innstilt til milliardkontrakt på E6

Ventet seier til ALTi Bygg og Anlegg


Vegvesenet har skrevet kontrakt med ALTi Bygg og Anlegg fra Mandal om oppgradering av fergekaiene i Moss. Kontraktsummen er 43,637 millioner kroner.

Les Ventet seier til ALTi Bygg og Anlegg

Blåser nytt liv i betongdekker på veg

Lite har skjedd innen betongdekker på norske veger etter noen spede forsøk på 80- og 90-tallet. Nå ønsker Statens vegvesen å blåse støvet av dette dekkealternativet.

Les Blåser nytt liv i betongdekker på veg

Gjennomslag for den første av fire

I går var det hull tvers igjennom på Moane-tunnelen. Tre av de fire tunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda får gjennomslag denne høsten.

Les Gjennomslag for den første av fire

Knepen hjemmeseier til Johs. J. Syltern

Et arbeidsfellesskap mellom Johs. J. Syltern og Kruse Smith hadde en ledelse på bare 0,65 promille på en stor jobb i Åfjord i Sør-Trøndelag. Kontrollregningen førte ikke til forandringer. De to får kontrakten hvis ingen klager innen 25. september.

Les Knepen hjemmeseier til Johs. J. Syltern

Forsterker kampen mot arbeidskriminalitet

Statens vegvesen og Skatteetaten øker sin felles innsats mot kriminalitet og sosial dumping innen anleggsbransjen og drift og vedlikehold av veger.

Les Forsterker kampen mot arbeidskriminalitet

Hovdetunnelen i Høyanger skal rehabiliteres

Den 1 283 meter lange Hovdetunnelen i Høyanger er klar for rehabilitering. Arbeidet skal utføres som totalentreprise. Anbudsfristen er satt til 1. november.

Les Hovdetunnelen i Høyanger skal rehabiliteres

Stor utbygging av g/s-veger i Sarpsborg

En omfattende utbygging av gang/sykkelveg-nettet i Sarpsborg er sendt ut på anbud. Tre fylkesvegstrekninger med en samlet lengde på 5,3 km inngår i oppdraget. Anbudsfristen går ut 13. oktober.

Les Stor utbygging av g/s-veger i Sarpsborg

Mesta langt foran konkurrentene

43,9 millioner kroner vil Mesta ha for å anlegge tilstøtende veger til den nye Finneidstraumen bru i Nordland. Det gir en overlegen ledelse. Nr. to ligger mer enn 25 prosent høyere.

Les Mesta langt foran konkurrentene

Klar ledelse til Isachsen

Isachsen vil ha ha 42,7 milllioner kroner for å anlegge gang/sykkelveger i Nesodden kommune i Akershus. Det er det klart laveste av fem anbud.

Les Klar ledelse til Isachsen

Laber interesse for g/s-veg på Romerike

Bare to entreprenører har meldt interesse for et gang/sykkelvegprosjekt på Romerike. NCC har en solid ledelse med et anbud på 22,415 millioner kroner.

Les Laber interesse for g/s-veg på Romerike

Tunnelbranner i Norge: –Vi har hatt flaks

Flaks og rene tilfeldigheter har gjort at liv ikke er gått tapt i tunnelbrannene i Norge de senere årene.

Les Tunnelbranner i Norge: –Vi har hatt flaks

Sammen for sikrere tunneler

– Jeg er imponert over at så mange deltar, sier  Helen Roth i Norwegian Tunnel Safety Cluster ved åpningen av tunnelsikkerhetskonferansen 2017 i Stavanger.

Les Sammen for sikrere tunneler

Knapp ledelse til Gjerden Fjellsikring i Luster


Tre tunneler i Luster kommune i Sogn er klare for oppgradering. Fem entreprenører vil ha den jobben. Gjerden Fjellsikring leder konkurransen med et anbud på 87 millioner kroner.

Les Knapp ledelse til Gjerden Fjellsikring i Luster

150 bypakke-milliarder ikke med i NTP

Bilistene skal i årene fremover betale 170 milliarder kroner i bompenger i de stadig flere bypakkene. 150 av dem er ikke med i Nasjonal transportplan.

Les 150 bypakke-milliarder ikke med i NTP

E134 utbedres i Tokke

Det er klart for tredje etappe av utbedringen av E134 mellom Seljord og Åmodt i Telemark. Strekningen som står for tur er 3,3 km lang. 4. oktober er datoen å merke seg for interesserte entreprenører.

Les E134 utbedres i Tokke

Consto Anlegg lavest på ny veg fra E8 til Tromsø havn

Entreprenøren Consto Anlegg Nord leverte det laveste tilbudet på jobben med å bygge ny firefelts veg, rundkjøring, sykkelveg og fortau nord for sykehuset i Breivika

Les Consto Anlegg lavest på ny veg fra E8 til Tromsø havn

VIDEO: Konstruksjonskunst i verdensklasse åpnet

Nylig åpnet Queensferry Crossing Bridge. Dette er ikke «bare en bru», dette er design-, ingeniør- og konstruksjonskunst i verdensklasse.

Les Konstruksjonskunst i verdensklasse åpnet

AF skal rehabilitere tunneler på Sunnmøre for 619 mill

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med AF Gruppen Norge AS for utbedring av Ellingsøy- og Vaderøytunnelen i Ålesund og Godøytunnelen i Giske.

Les AF skal rehabilitere tunneler på Sunnmøre for 619 mill

Bruker Leca som støydemper i Sandefjord

Dårlige grunnforhold gjorde at Leca lettklinker ble valgt i støyvollene i Sandefjord. Dermed unngår man mulige setningsskader.

Les Bruker Leca som støydemper i Sandefjord

De redder parkeringshusene

Lier-selskapet Consolvo har rehabilitert over 130 parkeringsanlegg bare i Norge. Etterspørselen er stor etter betongtehabilitering og overvåking av rust på betongkonstruksjoner.

Les De redder parkeringshusene

Bertelsen & Garpestad lavest på fv. 714 Krokstadøra

Tre entreprenører har regnet på oppdraget, men Bertelsen & Garpestad ligger lavest med et tilbud på 214 millioner kroner.

Les Bertelsen & Garpestad lavest på fv. 714 Krokstadøra

Jevne priser ved anbudsåpning på Åstfjordkryssinga

Arbeidsfelleskapet  Metrostav NUF /Bertelsen&Garpestad ligger lavest med et tilbud på 812 millioner kroner på det største delprosjektet på Laksevegen.

Les Jevne priser ved anbudsåpning på Åstfjordkryssinga

Lyser opp tunneler til sykkel-VM

Mapei har inngått en langsiktig avtale med Mesta om leveranser av Murtett Tunnel Hvit maling til tunneler over hele landet. I Bergen jobber de nå med å male de mange tunnelene før sykkel-VM.

Les Lyser opp tunneler til sykkel-VM

Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Et flertall på 55 prosent er helt eller delvis enige i at det bør innføres restriksjoner for å få ned bilmengden i byene. 44 prosent står på motsatt side.

Les Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Syltern/Kruse Smith leder i Roan


Et arbeidsfellesskap mellom Johs. J. Syltern og Kruse Smith har gitt det laveste anbudet på omlegging av fylkesveg 14 i Roan kommune. Det er på 99,8 millioner kroner. Nærmeste konkurrent ligger nesten 10 prosent høyere.

Les Syltern/Kruse Smith leder i Roan

Vegvesenet valgte Norwegian

Norwegian har inngått en avtale med Statens vegvesen om innenriksflygninger i Norge. Avtalen har en verdi på 150 millioner kroner og varer i to år.

Les Vegvesenet valgte Norwegian

Nå starter Nye Veier opp ved Kolomoen

Denne uken starter byggingen av den 43 km nye firefelts motorvegen mellom Kolomoen til Moelv. I første omgang er det sikring av anleggsområdet fra Kolomoen det dreier seg om.

Les Nå starter Nye Veier opp ved Kolomoen

Sykkel-VM får ikke fritak fra bompenger

Statens vegvesenet vil ikke gi Sykkel-VM i Bergen fritak fra å betale bompenger under mesterskapet. Det betyr en ekstraregning på rundt 150.000 kroner.

Les Sykkel-VM får ikke fritak fra bompenger

Bru over Hadselfjorden: 15 milliarder!

Bru over Hadselfjorden kan koste minst 15 milliarder kroner, viser en analyse Statens vegvesen har gjort.

Les Bru over Hadselfjorden: 15 milliarder!

Rekordjevnt i Åfjord

Den som trodde kampen om gangbrua på Ullevålkrysset er jevn, må tro om igjen. I Åfjord kommune i Sør-Trøndelag skiller 0,65 promille de to laveste anbudene på ny fv 723! Johs. J. Syltern som holder til i kommunen, leder med et anbud på 279 362 658 kroner.

Les Rekordjevnt i Åfjord

E6 Ringebu-Otta kan bli 30 prosent billigere!

Innspill fra Statens Vegvesen og Nye Veier AS viser en mulig besparelse på 1,3-1,4 milliarder kroner, eller 30-33 prosent i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag.

Les E6 Ringebu-Otta kan bli 30 prosent billigere!

-Bilistene sparer bompenger for 12 milliarder

Statlige tilskudd får ned bompengeandelen og sparer bilistene for 12 milliarder kroner de neste tiårene, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Les -Bilistene sparer bompenger for 12 milliarder

Uhyre jevnt på Ullevålkrysset

Mindre en en promille skiller de to laveste anbudene på ny gang/sykkelvegbru i Ullevålkrysset i Oslo! HAB Construction fra Bærum vil ha 155 323 010 kroner og 21 øre for jobben. HAG Anlegg fra Grimstad vil ha 155 453 540 kroner.

Les Uhyre jevnt på Ullevålkrysset

Kvinesdal er Årets trafikksikkerhets- kommune 2017

- Kommunen er en ledestjerne innen kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. . Både politikere og administrasjon har gjennom en årrekke jobbet målrettet og visjonært i sitt arbeid for bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Les Kvinesdal er Årets trafikksikkerhets- kommune 2017

Stort sprik på Brekstad-Valset

55 prosent skiller laveste og høyeste anbud på ombygging av fergekaiene på Brekstad og Valset i Sør-Trøndelag. Det laveste er gitt av Norwegian Rock Gruop fra Nord-Aurdal i Valdres, som vil ha 115,4 milllioner kroner for jobben.

Les Stort sprik på Brekstad-Valset

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Statens vegvesen har fullført konseptfasen for E39 Stord-Os. I en innstilling til styringsgruppen for Fergefri E39 anbefales det å gå videre i arbeidet med flytebru over Bjørnafjorden

Les Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

NCC kjøper Nordisk Fundamentering

Kjøpet av Peab-eide Nordisk Fundamentering sender NCC opp som ledende i markedet for fundamentering i Norge

Les NCC kjøper Nordisk Fundamentering

Tre vil stramme opp Osstrupen bru

Tre entreprenører har gitt anbud på oppstramming av Osstrupen bru i Sunnfjord. BMO Entreprenør vil ha 31,402 millioner kroner for jobben og leder konkurransen.

Les Tre vil stramme opp Osstrupen bru

Tester ut radarstyrt vegbelysning

Såkalt aktivitetsstyrt vegbelysning prøves snart ut for første gang i Buskerud.

Les Tester ut radarstyrt vegbelysning

Ap, H og KrF får best score i vegpolitikken

Hvilket parti har den beste vegpolitikken? Partiprogrammene tyder på at det fortsatt skal føres en offensiv vegpolitikk.  Og Sp er mest konkret på hvordan det viktige fylkesvegnettet skal utbedres. 

Les Ap, H og KrF får best score i vegpolitikken

Imponerende bru-portal til Sagrenda

Armeringen på Saggrenda bru over Kobberbergselva i Kongsberg er snart ferdig, og gir et inntrykk av hvor stor den flotte portalen blir.

Les Imponerende bru-portal til Sagrenda

Fant 3224 artikler. Viser 1–50.