Ivar Galaaen, direktør i AF Anlegg, og Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen. (Bilde: Linn Silseth)
Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig desember 2018, mens Godøytunnelen skal være ferdig utbedret våren 2019. (Bilde: Knut Opeide, Statens vegveesn)

AF skal rehabilitere tunneler på Sunnmøre for 619 mill

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med AF Gruppen Norge AS for utbedring av Ellingsøy- og Vaderøytunnelen i Ålesund og Godøytunnelen i Giske.

Tunnel-kontrakten på 619 millioner kronerforutsetter oppstart  i starten av november. Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig desember 2018, mens Godøytunnelen skal være ferdig utbedret våren 2019.

- Nå skal vi ha samhandling med entreprenøren og avklare detaljer for framdrift og trafikkavvikling, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

 

Dette skal gjøres i tunnelene

Ellingsøy- og Valderøytunnelen ble utbedret i 2008-2009, og nå skal vi heve sikkerheten ytterligere og få ned både antall stengninger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

 • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
 • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
 • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
 • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
 • Nytt lys
 • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat

Hvis vi sammenligner Godøytunnelen med et hus så vil bare gulv og reisverk stå igjen.

 • Tunnelen blir tørr med ny vann- og frostsikring som brannsikres med betong.
 • Nytt lys
 • Ny og kraftig brannventilasjon
 • I tillegg skal vi sprenge plass til to nye havarinisjer og en snunisje.
 • Kameraovervåking med automatisk detektering av hendelser. Da kan Vegtrafikksentralen følge med på tunnelen hele døgnet og gjøre tiltak hvis det skjer noe i tunnelen.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen
 • Nye og flere nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken