Dette praktekseplaret av skogens konge vil gjøre Bjøråa berømt i løpet av sommeren. Reviret hans vil sannsynligvis bli opparbeidet av et firma fra Alvdal. (Ill.: Statens vegvesen)

Alvdal-firmaer leder kampen om plassen rundt kjempeelgen

To firmaer fra Alvdal leder kampen om få bygge rasteplassen rundt kjempeelgen ved riksveg 3. Alvdal Graveservice har gitt det laveste anbudet, som er på 12,867 millioner kroner.

Andreplassen holdes av Gjermundshaug Anlegg med et anbud på 15,23 mill. Tredje og siste anbyder er Brødrene Harsjøens Entreprenørforretning fra Tynset, som vil ha 15,75 mill for jobben.

Rasteplassen blir etablert på Bjøråa i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Den er allerede berømt. Berømmelsen ble besørget av kunstneren Linda Bakke, som har utformet den 10 meter høye og 15,3 tonn tunge elgen av stål. Den skal stå godt synlig fra vegen, og blir angivelig verdens største elgskulptur.

 

Elgen kommer i deler

Elgen er produsert i Kina og kommer til Hedmark i deler. Den skal monteres av folk fra firmaet som har produsert den. Entreprenøren som skal anlegge rasteplassen, får ansvar for koordinering av montasjen.

De vegfarende vil få anledning til å hvile seg både på tradisjonelle benker og på elgmøkk av granitt. Som rinelig kan være, blir elgmøkka spredd utover terrenget. Benkene blir samlet under et 180 kvm stort tak. Det blir også et servicebygg med toaletter og teknisk rom under taket.

 

Klart for elgmontasje i juni

Byggeleder Stein Morten Lieng i Region øst regner med byggestart tidlig i juni. Den som får kontrakten, får en viktig delfrist å forholde seg til: 15. juli kommer kineserne for å montere elgen. Da må alt være klart for dem. Etter 3-4 uker er dyret klart til å bli beundret. Det meste av den tiden vil gå med til å polere det.

15. oktober skal rasteplassen være klar til bruk. I juni neste år blir beplantning og grøntarbeid avsluttet.

De totale omkostningene er beregnet til 22 millioner kroner. Prisen for elgen er ikke inkludert i det beløpet. Det er en gave til Stor-Elvdal kommune fra Sparebanken Hedmark. Kommunen vil dekke framtidige utgiftet til vedlikehold av kjempen.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken