I Liarostunnelen er det ingen tekniske bygg i dag, bare skap som er plassert forskjellige steder. Bildet viser søndre portal hvor et skap er hengt opp på venstre side. (Bilde: Google)

Bare ett anbud på tunneloppgradring i Samnanger

BMO Elektro fra Kongsberg er den eneste som vil oppgradere to tunneler i Samnanger. Anbudsummen er på 35,87 millioner kroner. Til tross for den minimale interessen er prisen litt lavere enn kostnadsoverslaget.

Prosjektleder Frode Lykkebø er overrasket over den lave interessen for oppdraget.

- En årsak kan være at dette er en totalentreprise. Det er ikke vanlig at oppgradering av tunneler lyses ut på den måten. En annen årsak kan være at det er veldig mange slike jobber i markedet nå. Ferieavvikling kan også ha spilt en rolle, sier Lykkebø.

De to tunnelene inngår i fylkesveg 7. Det er den 1 641 meter lange Hagaåstunnelen og den 563 meter lange Liarostunnelen. Begge ble åpnet i 1988.

Hovedjobben blir å gi de to tunnelene en standard som er i samsvar med Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF). I den forbindelsen skal det bygges nye tekniske bygg i begge tunnelene. Hvor mange blir det opp til entreprenøren å bestemme. Det blir neppe mer enn ett i Liarstunnelen. I Hagaåstunnelen kan det bli to.

Utskifting av alle viftene i den lengste tunnelen inngår i oppdraget. I den korteste er det ikke vifter.

Jobben må fullføres innen utgangen av oktober neste år.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken