25. september er fristen for å gi anbud på bygging av denne brua. Stålkassen blir sannsynligvis montert fra lekter. (Bilde: Statens vegvesen)

Beitstadsundbrua er ute på anbud

Bygging av Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag er sendt ut på anbud med frist 25. september. Vegvesenet vil ha pris på en 578 meter lang stålkassebru.

Brua inngår i framtidig fylkesveg 17. Midt i sundet den er oppkalt etter går kommunegrensen mellom Stienkjer og Verran.

Brua får seks spenn. Endespennene blir 75 og 73 meter lange. Mellom dem er det et spenn på 102 og et på 104 meters lengde. Midtspennene blir 112 meter lange. Kassehøyden varierer fra 2,5 meter til over 5 meter.

Det meste av brua får en bredde på 11 meter. I nordre ende blir den utvidet på grunn av krav til sikt i forbindelse med et kryss.

Alle akser blir fundamentert på stålrørpæler.

Entreprisen omfatter alt arbeid på brua, inkludert elektroarbeid, asfaltering og montasje av rekkverk og lysmaster.

Entreprenøren kan velge byggemetode, men byggeleder Dagfinn Wie regner med at stålkassen blir montert fra lekter. Endespennene kan blir montert fra land.

Vegvesenet tok sikte på å lyse ut jobben før sommerferien, men Wie tror ikke utsettelsen får konsekvenser for ferdigstillelsen av brua. - Vi hadde en del å gå på, og sluttdatoen står fast sier han.

I oktober 2019 skal brua være ferdig. Det er også datoen for ferdigstillelse av prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm, som Beitstadsundbrua er en del av. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner og omfatter fem store entrepriser. Den første kontrakten gikk til Skanska. Bygging av Beitstasundbrua er entreprise nr. to.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken