Bertelsen & Garpestad lavest på fv. 714 Krokstadøra

Tre entreprenører har regnet på oppdraget, men Bertelsen & Garpestad ligger lavest med et tilbud på 214 millioner kroner.

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Disse entreprenørene leverte tilbud:

  • Bertelsen&Garpestad AS - 214 645 831 kroner
  • Johs. J Syltern - 225 702 484 kroner
  • K A Aurstad AS - 249 608 617 kroner

 

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe.

Ny veg forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019. 

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken