Dette er M/F Leka som knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. De som vil gi anbud på drift av dette fergesambandet, må gi anbud innen 31. oktober. (Bilde: Torghatten Trafikkselskap)

Drift av sambandet Skei-Gutvik er utlyst

Ved utgangen av 2018 utløper kontrakten for drift av fergesambandet Gutvik-Skei i Nord-Trøndelag. De som er interesserte i å drive sambandet videre, må gi anbud innen utgangen av oktober.

I dag er det Torghatten Trafikkselskap som driver sambandet. Den neste kontrakten varer bare i to år. Årsaken er at fylkeskommunen vil ha mulighet til å legge drift av dette sambandet inn i en større pakke.

Neste kontrakt blir en nettokontrakt. Det vil si at rederiet blir ansvarlig for både inntekter og utgifter, og at alle inntektene tilfaller rederiet.

Sambandet inngår i fylkesveg 771. Det gir øya Leka forbindelse til fastlandet. Overfarten tar 20 minutter. Trafikken er ikke stor - gjenomsnittlig fraktes det mindre enn 100 kjøretøyer pr. dag.
M/F Leka går i sambandet i dag. Den har plass til 38 biler og 99 passasjerer.

Kravene til ferga som skal gå i 2019 og 2020 er nesten identiske. Den skal ta minimum 37 biler og 96 passasjerer.

Forsiden akkurat nå

Brannslokking på Stord

Contexo fra Hønefoss har gitt det laveste anbudet på ombygging av Litlabøkrysset på Stord. Byggeleder Roberto Balzer i Statens vegvesen er ikke glad for jobben han må gjøre. - Dette er brannslokking, det er ikke en framtidsrettet løsning, sier han. Les hele saken