Dette er M/F Leka som knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. De som vil gi anbud på drift av dette fergesambandet, må gi anbud innen 31. oktober. (Bilde: Torghatten Trafikkselskap)

Drift av sambandet Skei-Gutvik er utlyst

Ved utgangen av 2018 utløper kontrakten for drift av fergesambandet Gutvik-Skei i Nord-Trøndelag. De som er interesserte i å drive sambandet videre, må gi anbud innen utgangen av oktober.

I dag er det Torghatten Trafikkselskap som driver sambandet. Den neste kontrakten varer bare i to år. Årsaken er at fylkeskommunen vil ha mulighet til å legge drift av dette sambandet inn i en større pakke.

Neste kontrakt blir en nettokontrakt. Det vil si at rederiet blir ansvarlig for både inntekter og utgifter, og at alle inntektene tilfaller rederiet.

Sambandet inngår i fylkesveg 771. Det gir øya Leka forbindelse til fastlandet. Overfarten tar 20 minutter. Trafikken er ikke stor - gjenomsnittlig fraktes det mindre enn 100 kjøretøyer pr. dag.
M/F Leka går i sambandet i dag. Den har plass til 38 biler og 99 passasjerer.

Kravene til ferga som skal gå i 2019 og 2020 er nesten identiske. Den skal ta minimum 37 biler og 96 passasjerer.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken