(Bilde: Fjord1)

Fergekontrakt på 2,5 milliarder kroner signert

Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert den hittil største fergekontrakten i fylket. Kontrakten er på 2,569 milliarder kroner og skal gjelde fram til 31. desember 2030.

Kontrakten omfatter to av de sterkest trafikkerte fylkesvegstrekningene i Møre og Romsdal, Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm. For Hareid-Sulesund er det oppstart allerede 1. januar 2019 og for Sykkylven-Magerholm 1. januar 2020.

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal.
Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal. Foto: Kjell Herskedal

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal opplyser at det skal bygges nye, miljøvennlige og innovative ferger i begge samband. Det er ferger som gir en betydelig reduksjon i CO2-utslipp og som vil bruke mindre energi. Fergene vil være plug-in elektriske ferger med høy hybridiseringsgrad.  

Reduksjonen i CO2-utslipp vil, ifølge opplysninger fra fylkeskommunen, gi en reduksjon i CO2-utslippene fra 18.000 tonn årlig i dag til 1900 tonn årlig. Det gir en reduksjon på 89 prosent.

I kontrakten er det forutsatt fem nye ferjer totalt, tre på Hareid-Sulesund og to på Sykkylven-Magerholm. Hver av ferjene skal ha en kapasitet på 120 personbilenheter. Enova har bidratt med støtte til merkostnadene som følger med de strenge miljøkravene som er stilt.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken