(Bilde: Fjord1)

Fergekontrakt på 2,5 milliarder kroner signert

Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert den hittil største fergekontrakten i fylket. Kontrakten er på 2,569 milliarder kroner og skal gjelde fram til 31. desember 2030.

Kontrakten omfatter to av de sterkest trafikkerte fylkesvegstrekningene i Møre og Romsdal, Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm. For Hareid-Sulesund er det oppstart allerede 1. januar 2019 og for Sykkylven-Magerholm 1. januar 2020.

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal.
Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal. Foto: Kjell Herskedal

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal opplyser at det skal bygges nye, miljøvennlige og innovative ferger i begge samband. Det er ferger som gir en betydelig reduksjon i CO2-utslipp og som vil bruke mindre energi. Fergene vil være plug-in elektriske ferger med høy hybridiseringsgrad.  

Reduksjonen i CO2-utslipp vil, ifølge opplysninger fra fylkeskommunen, gi en reduksjon i CO2-utslippene fra 18.000 tonn årlig i dag til 1900 tonn årlig. Det gir en reduksjon på 89 prosent.

I kontrakten er det forutsatt fem nye ferjer totalt, tre på Hareid-Sulesund og to på Sykkylven-Magerholm. Hver av ferjene skal ha en kapasitet på 120 personbilenheter. Enova har bidratt med støtte til merkostnadene som følger med de strenge miljøkravene som er stilt.

Forsiden akkurat nå

HAK bygger om på Rørvik

For 118 millioner kroner skal HAK Entreprenør fra Alta bygge om Rørvik fergeleie i Sør-Trøndelag. Klagefristen har ikke gått ut, men det var bare to anbydere, og den andre har gjort det klart at det ikke blir noen klage. Les hele saken

Fyrste Rogfast-kontrakt kunngjort

Den fyrste av fem entreprisar på Rogfast-prosjektet er no lyst ut. Kontrakten gjeld prosjektering og driving av to parallelle adkomst- og ventilasjonstunnelar, kvar med ei lengd på 1 980 meter. Anbodsfristen er satt til 28. september. Les hele saken