Den 3520 meter lange Ellingsøytunnelen på riksveg 658 ble åpnet samtidig med Valderøytunnelen i 1987. Den er bompengefinansiert og ble nedbetalt i 2009. Nå står den foran en omfattende oppgradering. Bildet viser søndre portal like utenfor Ålesund sentrum. (Bilde: Anders Haakonsen)

Klart for utbedring av tre undersjøiske tunneler

Tre av de første undersjøiske tunnelene som ble åpnet i her i landet står for tur for oppgradering. De ligger i kommunene Ålesund og Giske, og har en samlet lengde på 11,6 km. Anbudsfristen går ut 13. juni.

De tre er Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen. De to første knytter øyene de er oppkalt etter pluss øya Vigra til fastlandet. Da de ble åpnet i 1987, var det bare en undersjøisk vegtunnel i Norge - Vardøtunnelen som ble åpnet i 1983.

Godøytunnelen ble åpnet i 1989. Den knytter Godøya til Giske, som har bruforbinelse til Valderøya.


Bare om kvelden og natten

Arbeidet i Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal bare forgå om kvelden og natten. Entreprenøren kan jobbe mellom kl. 20 og kl. 06. Da blir trafikken avviklet med kolonnekjøring. Mellom kl. 20 og 24 og kl. 04.45 og kl. 06 blir det hyppige kolonner. Mellom kl. 24 og kl, 04.45 blir det bare en kolonne i timen, bortsett fra i en periode på fire måneder når tunnelene blir helt stengt disse timene.

I Godøytunnelen er trafikken mye mindre. Her kan entreprenøren jobbe hele døgnet med et antall kolonner pr. time som varierer i løpet av døgnet. Om natten blir det svært få, bortsett fra natten mellom lørdag og søndag da tunnelen blir åpen.

For fotgjengere blir det også satt opp hurtigbåt med busskorrespondanse. Båten vil gå nesten  hele døgnet.


Arbeid i 20 måneder


Vegvesenet regner med anleggstart i oktober eller november. Anleggstiden blir 20 måender.

I de tre tunnelene skal det sprenges 10 nye nisjer for havarilommer og tekniske rom, til sammen 39 700 kbm. Det skal monteres 13 290 meter kabelbruer, 126 nye vifter, 111 nødstasjoner, 119 videokameraer og 245 skilt.

Når man først er i gang skal det også utøfres et omfattende arbeid med bergsikring og vann- og frostsikring. 8 900 fjellbolter skal settes inn i de tre tunnelene, og 36 000 kvm gammelt platehvelv skal demonteres og erstattes av 83 000 kvm nytt hvelv.

Forsiden akkurat nå

HAK bygger om på Rørvik

For 118 millioner kroner skal HAK Entreprenør fra Alta bygge om Rørvik fergeleie i Sør-Trøndelag. Klagefristen har ikke gått ut, men det var bare to anbydere, og den andre har gjort det klart at det ikke blir noen klage. Les hele saken

Fyrste Rogfast-kontrakt kunngjort

Den fyrste av fem entreprisar på Rogfast-prosjektet er no lyst ut. Kontrakten gjeld prosjektering og driving av to parallelle adkomst- og ventilasjonstunnelar, kvar med ei lengd på 1 980 meter. Anbodsfristen er satt til 28. september. Les hele saken