Dette er søndre protal til den 656 meter lange Røneidtunnelen i Luster. Den skal strosses for å heve fri høyde til 4,2 meter. (Bilde: Google)

Knapp ledelse til Gjerden Fjellsikring i Luster


Tre tunneler i Luster kommune i Sogn er klare for oppgradering. Fem entreprenører vil ha den jobben. Gjerden Fjellsikring leder konkurransen med et anbud på 87 millioner kroner.

De øvrige anbyderne er:


BMO Entreprenør                                                                 89,1 mill.
Brirkeland Entreprenørforretning fra Gulen                   91 mill.
Flage Maskin fra Voss                                                         96,4 mill.
Kruse Smith                                                                         114,3 mill.

Prisene er i overkant av det Vegvesenet regnet med.

De tre tunnelene er den 572 meter Ottatunnelen, den 656 meter lange Røneidtunnelen og den 514 meter lange Råumtunnelen. Alle inngår i fylkesveg 5.

Oppdraget omfatter riving av gammel PE-skum og montering av ny i alle de tre tunnelene. Dessuten skal de få nye elektroinstallasjoner, nye nødstasjoner, ny belysning og nytt teknisk bygg.

Røneidtunnelen skal strosses for å få fri høyde på 4,2 meter.

Oppgradering er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi.

Arbeidet i Otta- og Råumtunnelen må være avsluttet innen 1. juli neste år. For Røneidtunnelen går fristen for ferdigstillelse ut fem måneder senere.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken