Køtiden inn til Bergen halvert etter økte bompriser

I Bergen er køtiden på innfartsårene halvert og antallet biler redusert i rushtiden etter at bompengesatsen økte fra 25 til 45 kroner i februar 2016.

Ett år etter den økte bompengesatsen er det blitt 14 prosent færre biler på innfartsårene i rushtiden, og en nedgang på 5 prosent hvert døgn. Samtidig har trafikken økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften, viser tall fra Statens vegvesen.

Hensikten med den økte avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk og bedre luftkvaliteten. Det var også et mål å redusere køproblemer og reisetid. Utenom rushtiden ble bompengesatsen redusert fra 25 til 19 kroner.

– Trafikken i Bergen har blitt redusert mer enn forventet av tiltaket, og tiden folk tilbringer i kø er kraftig redusert. Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen.

James Odeck, professor i transportøkonomi hos Statensvegvesen, mener konklusjonen må være at køprising virker i praksis.

– Dette motbeviser det mange har ment – nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtida. Man kan forvente å oppnå samme i Oslo som i Bergen når de innfører tids- og miljødifferensierte takster i oktober, sier han.

Tallene viser for øvrig at økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var 110 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2016.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken