Dette bildet ble tatt i fjor høst etter at Elvenes Maskin hadde gått løs på vegtraséen. Efa Transport ligger godt an til å overta jobben. (Bilde: Kjetil Nielsen Skog )

Mange vil fullføre fv 866 etter konkurs

Interessen for å fullføre arbeidet på Langbakken på fylkesveg 866 i Troms er imponerende. 13 entreprenører har meldt sin interesse. Kampen er jevn, men Efa Transport har likevel en relativ klar ledelse.

Langbakken ligger i Skjervøy kommune. Firmaet som leder, holder til i Tromsø. Det vil ha 47 millioner kroner for jobben.

Andreplassen holdes av Målselv Maskin og Transport med et anbud på 49,1 mill. Videre nedover listen er det jevnt. Bertelsen & Garpestad fra Egersund er nr. tre med 49,4 mill, Mesta er nr. fire med 49,5 mill og Consto Anlegg Nord fra Tromsø er nr. fem med 49,9 mill.

På de neste plassene følger Veidekke (52,8 mill.) Johansen Maskin & Transport fra Lyngen (53 mill.), M3 Anlegg fra Bodø (53,2 mill.) og PK Strøm fra Saltdal (54,9 mill.).

De øvrige anbudene ligger over 55 mill.

Arbeidet på fylkesveg 866 ble stoppet i februar i år. Elvenes Maskin som hadde kontrakten, gikk konkurs. Vel 70 prosent av jobben gjenstår. Det må fullføres innen 1. juli neste år.

Den berørte strekningen er tre kilometer lang. Den ny vegen skal gå helt utenom den nåværende. Hensikten med omleggingen er først og fremst og unngå den bratte Langbakken. Den blir erstattet med en enda lengre bakke som har en mye mindre stigning.

I dag går vegen opp og ned på de tre kilometrene. Nå jobben er fullført blir det jevn stigning. Dermed er det mulig å redusere største stigning fra 9,5 % til 2,9 % uten å gjøre vegen nevneverdig lengre.

Oppdraget omfatter sprenging av 75 000 kbm og flytting av 68 000 kbm jord og 83 500 kbm stein. Videre skal det monteres 99 veglys og 2 600 meter rekkverk, og det skal legges asfalt på 54 500 kvm.

Forsiden akkurat nå

HAK bygger om på Rørvik

For 118 millioner kroner skal HAK Entreprenør fra Alta bygge om Rørvik fergeleie i Sør-Trøndelag. Klagefristen har ikke gått ut, men det var bare to anbydere, og den andre har gjort det klart at det ikke blir noen klage. Les hele saken

Fyrste Rogfast-kontrakt kunngjort

Den fyrste av fem entreprisar på Rogfast-prosjektet er no lyst ut. Kontrakten gjeld prosjektering og driving av to parallelle adkomst- og ventilasjonstunnelar, kvar med ei lengd på 1 980 meter. Anbodsfristen er satt til 28. september. Les hele saken