NCC ligger an til å sikre seg 4 av 9 asfaltkontrakter i Region sør til en samlet verdi på 136 millioner kroner. (Bilde: NCC)

NCC tar for seg i sør

NCC ser ut til å forsyne seg grovt av asfaltkontraktene i Region sør. 9 kontrakter inngår i andre anbudsrunde. Hvis kontrollregningen ikke fører til forandringer, får NCC oppdrag som til sammen er verdt mer enn summen av konkurrentenes kontrakter.

I fire av de fem fylkene i Region sør er det utlyst to kontrakter. I Vest-Agder har bare en kontrakt vært ute på anbud denne gangen.

De største jobbene skal utføres i Buskerud. I forbindelse med asfaltkontraktene er dette fylket delt på langs i en nordøstlig og en sørvestlig del.

NCC leder konkurransene om begge kontraktene. For den sørvestlige delen vil NCC ha 52,428 mill. Nærmeste konkurrent er Veidekke som vil ha 53,972 mill. Her skal det legges 64 565 tonn asfalt. For den nordvestlige delen, hvor det skal legges 40 426 tonn asfalt, vil NCC ha 33,961 mill. og Lemminkäinen 34,940 mill.

Vestfold er delt i en nordlig og en sørlig del. I den nordlige delen skal det legges 31 935 tonn asfalt. Her leder Lemminkäinen med et anbud på 26,086 mill. foran Veidekke, som vil ha 26,660 mill. I sør hvor det skal legges 20 006 tonn, er rekkefølgen den samme: Lemminkäinen leder med 19,448 mill. foran Veidekke med 19,760 mill.

Telemark er delt i en nordvestlig og en sørøstlig del. I den nordvestlige hvor det skal legges 27 676 tonn, leder NCC med 20,815 mill. foran Lemminkäinen med 20, 904 mill. I den sørvestlige delen skal det legges 15 336 tonn. Her leder Veidekke med 14,895 mill. foran Lemminkäinen, som vil ha 15,093 mill.

I Aust-Agder er det en vestlig og en østlig del. NCC er den eneste som har gitt anbud på den vestlige delen, hvor det skal legges 35 950 tonn asfalt. Anbudssummen er 28,809 mill. Lemminkäinen vil ha 20,179 mill. for å legge 19 888 tonn i den østlige delen av fylket. Veidekke på andreplass vil ha 21,629 mill.

To entreprenører har gitt anbud på det ene oppdraget i Vest-Agder: Skanska vil ha 37,751 mill, NCC vil ha 38,495 mill. Her skal det legges 40 238 tonn.

Forsiden akkurat nå

HAK bygger om på Rørvik

For 118 millioner kroner skal HAK Entreprenør fra Alta bygge om Rørvik fergeleie i Sør-Trøndelag. Klagefristen har ikke gått ut, men det var bare to anbydere, og den andre har gjort det klart at det ikke blir noen klage. Les hele saken

Fyrste Rogfast-kontrakt kunngjort

Den fyrste av fem entreprisar på Rogfast-prosjektet er no lyst ut. Kontrakten gjeld prosjektering og driving av to parallelle adkomst- og ventilasjonstunnelar, kvar med ei lengd på 1 980 meter. Anbodsfristen er satt til 28. september. Les hele saken