-Norske entreprenører får de fleste kontraktene

Utenlandske entreprenørers andel av Vegvesenets kontrakter hadde et oppsving i fjor sammenliknet med året før. Men over tid holder deltakelsen seg på et relativt beskjedent nivå.

– Vi har en relativt stabil deltakelse fra firma uten fast tilknytning til Norge, men det er ingen økende trend, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin, som har ansvar for byggherreområdet i Vegdirektoratet til vegnett.no

En sjettedel av Vegvesenet utbyggingskontrakter med en samlet verdi på 2,4 milliarder kroner gikk til utenlandske entreprenører i 2016. Snittet siden 2010 er 2 milliarder kroner i årsomsetning.

 

Hvem er «utledninger»?

Definisjonen av «utlending» er ikke helt enkel, påpeker Sandvin.

Bettina Sandvin
Bettina Sandvin Foto: Henriette Erken Busterud

– Vi har utenlandske entreprenører som har fått en fot i markedet ved å kjøpe opp norske selskap. Vi har for eksempel velkjente tyske selskap som kommer med en tysk organisasjon og leier inn kompetanse når de utfører arbeid i Norge. Atter andre har norske heleide datterselskap. NCC og Skanska regner vi som norske selv om de har svenske moderselskap ettersom disse har lange tradisjoner og har norske datterselskap.

 

OPS-kontraktene

I forarbeidet til OPS-kontraktene, som er svært store kontrakter, har Vegvesenet kommunisert med det internasjonale markedet. Utledninger er med i konkurransen om kontrakten rv.3/rv.25 Løten – Elverum, der konkurransen pågår. Det spesielle med OPS er at selskapet som vinner kontrakten skal stå for finansering, bygging og drift.

 

Internasjonalt regelverk

– Det skal ikke underslås at enkelte kontrakter med utlendinger har gitt oss hodebry. På den annen side har utlendinger gjort store og krevende arbeider i Norge på en svært god måte. Vi er underlagt et regelverk som forutsetter at kontrakter lyses ut i det europeiske markedet. Det er vårt oppgave som byggherre å få det beste ut av den internasjonale konkurransen, sier Sandvin.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken