(Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Nye Veier øker mest i statsbudsjettet

Nye Veier kommer best ut av årets statsbudsjett. Regjeringen øker satsingen på veg med 7,7 prosent.

Hovedprioriteringen i budsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Det er også lagt vekt på kollektivprosjekt i de største byene, ifølge NTB.

Det settes av nesten 36 milliarder kroner til vegformål, en økning på 7,7 prosent. Jernbane kuttes med 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Etter det NTB erfarer er det satt av drøyt 23 milliarder kroner til jernbaneformål i budsjettet, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett.

Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner, en økning på 15 prosent, ifølge NTB.

- Nye Veier AS har i snart to år vist at det er mulig å bygge vei billigere og mer effektivt i Norge. Regjeringen ønsker å fortsette denne trenden i norsk veiutbygging og foreslår derfor et betydelig beløp til selskapet. Med det sørger vi for at viktige transportårer blir fortere ferdig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Regjeringen forslår å bevilge 5.279 millioner kroner til Nye Veier AS i 2018. Dette er en økning fra 2017-budsjettet med 2.203,6 millioner kroner, eller over 70 prosent. Dette er i tråd med det nivået som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan (NTP).

For 2018 er det foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet for følgende prosjekter:

  • E18 Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder
  • E18 Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark
  • E6 Kolomoen-Moen i Hedmark
  • E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest i Vest-Agder.

- Nye Veier AS tenker nytt i måten å bygge veier på. Ved å ta anleggsbransjen tidlig med i prosessen har vi sett svært gode resultater, og selskapet regner med milliardbesparelser ved å gjennomføre både prosjektering og bygging annerledes enn opprinnelig planlagt. Dette sikrer at vi får bygget mest vei for pengene og at skattebetalernes penger forvaltes på en god måte, sier Solvik-Olsen.

Nye Veier AS har ambisjoner om å redusere kostnadene i prosjektene med 20 prosent. Selskapet legger opp til å ha bygget ut de fleste prosjektene i sin portefølje i løpet av 12 år, mot 20 år som først angitt.

Regjeringen legger opp til å overføre ansvaret i utbyggingen av E6 Skjerdingstad-Melhus S til Nye Veier AS. Gjennom å se denne utbyggingen i sammenheng med selskapets utbygging av E6 videre sørover utløses et potensial for betydelige gevinster.

Forsiden akkurat nå

Brannslokking på Stord

Contexo fra Hønefoss har gitt det laveste anbudet på ombygging av Litlabøkrysset på Stord. Byggeleder Roberto Balzer i Statens vegvesen er ikke glad for jobben han må gjøre. - Dette er brannslokking, det er ikke en framtidsrettet løsning, sier han. Les hele saken