Trimbles Novapoint brukerkonferanse har i år et bredt program rettet mot samferdselssektoren. (Bilde: Novapoint)

Nye Veier – fullt digitalisert innen 2020

Dette er temaet for ett av flere spennende foredrag under Trimbles Novapoint brukerkonferanse på Sundvolden Hotell 9-11 mai. 

Nye Veier AS drar nemlig digitale BIM-leveranser lengre enn Statens Vegvesens håndbok HB V770, noe som får følger for anleggsbransjen.

«Del med tillit» er derfor det overordnede temaet for årets Novapoint-konferanse. Over 300 fagpersoner innen alle anleggsfag deltar. 

Tillit er avgjørende for å oppnå og dele resultatene av BIM-prosjektering: Tillit i delingen av modelldata i alle ledd og faser. Tillit i samspillet mellom alle utførende og med byggherre. Og tillit i bruken av verktøy og metoder.

Ytterligere stikkord som planlegging, samhandling, byggbarhet, samtidig prosjektering og forvaltning er sentrale temaer på konferanseprogrammet. På agendaen står innlegg fra fagmyndigheter, rådgiverbransjen, entreprenører og Trimbles egne eksperter.

Blant annet vil prosjektdirektør Morten Klokkersveen røpe BaneNORs erfaring med samtidig plan og prosjektering i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Prosjektet er et banebrytende eksempel på digitalisert samspill ved hjelp av BIM. På rekordtid skal både vei- og banestrekningen planlegges for bygging.

Full digitalisering er også tema for et annet foredrag som vekker interesse: Hvordan kan man transformere hele virksomheten fra å bruke IT kun som et støtteverktøy, til at det blir en del av selskapets DNA? Dette kommer Hans-Petter Nygård-Hansen, prisbelønnet blogger og fast foreleser på BI, til å fortelle mer om. Digital omstilling og deling av data blir avgjørende for å lykkes i fremtidens næringsliv.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken