Helen Roth ønsket velkommen til tunnelsikkerhetskonferansen i Stavanger i dag. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Sammen for sikrere tunneler

– Jeg er imponert over at så mange deltar, sier  Helen Roth i Norwegian Tunnel Safety Cluster ved åpningen av tunnelsikkerhetskonferansen 2017 i Stavanger.

Rundt 170 deltakere er tilstede på den norske tunnelsikkerhetskonferansen 2017 i Stavanger. Arrangør er Norwegian Tunnel Safety Cluster (Norsk Tunnelsikkerhetsklynge).

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpnet forestillingen. – Ambisjonen må være at vi er i forkant innen tunnelteknologi, sa han.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpnet forestillingen. – Ambisjonen må være at vi er i forkant innen tunnelteknologi, sa han. Foto:  Bjørn olav Amundsen

– Deltagerne er en unik miks av politikere, vegeiere, forskere og nødetater, for å nevne noe. Da får vi den riktige diskusjonen mellom de forskjellige gruppene som har forskjellig ståsted. Og det er spesielt for Norge – jeg får hører fra europeiske kollegaer at vi har en temmelig unik måte å jobbe med tunneler på her i Norge, og denne konferansen bekrefter det, sier klyngeleder Helen Roth hos arrangøren.

– Samarbeidet gjør at vi kan løfte fram problemene og sammen finne løsninger på de store utfordringene vi står overfor når det gjelder tunnelsikkerhet, sier hun.

– Som vegdirektøren sa i sitt åpningsforedrag: Norge har potensiale til å bli ledende ikke bare i Europa men i verden. Vi har tunnelene, folkene og teknologien – ja, rett og slett det som skal til for å være verdensledende på tunnelteknologi, sier Roth.

Og Stavanger-regionen har et godt tunnelteknisk utgangspunkt for en slik konferanse. I Ryfastprosjektet inngår for eksempel to av historiens største elektrokontrakter for tunneler. Og snart kommer Rogfast.

 

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken