Sju entreprenørfirmaer vil bygge den nye Ørvella bru

Den 79 år Ørvella bru på E134 i Hjartdal skal nå byttes ut, etter at det ble funnet svakheter ved innfestingen til rekkverket.

Det laveste tilbudet kommer fra Noco Entreprenør, og er på 15,6 millioner kroner. Sju entreprenører har lagt inn tilbud for byggingen av den nye brua. Prisene varierer fra knapt 15,7 millioner kroner til det høyeste tilbudet som er cirka 22,7 millioner kroner.

Mot slutten av året skal etter planen den nye 28 meter lange, spennarmerte brua stå ferdig. Samtidig vil svingen bli rettet noe ut. På hver side av brua vil det bli laget om lag 200 meter ny veg.
Det er nødvendig å bygge en midlertidig krysning over elva. Denne vil bli laget ved hjelp av to store rør, som fjernes når den nye brua er ferdig. Den gamle brua vil også bli fjernet når den blir erstattet av ny bru.


Dette er tilbudene som er kommet inn, i rekkefølge uten merverdiavgift:

  • Noco Entreprenør AS 15 659 204
  • Skorve Anlegg AS 16 236 868-
  • lsachsen Anlegg AS 16 426 392,85
  • NCC Norge AS 16 765 394
  • Ypsilon Constractors AS 17 596 693,50
  • Tveito Maskin AS 18 905 384-
  • Veidekke Entreprenør AS 22 723 030

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken