Marianne Nærø er prosjektleder for fv. 659 Nordøyvegen, Møre og Romsdal (Bilde: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Slår sammen kontrakter på Nordøyvegen

De to største kontraktene på fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal blir slått sammen til en hovedkontrakt.  Utlysingen skjer første kvartal 2018. 

Begrunnelsen for dette valget et ifølge  prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen at det dermed blir en entreprenør som skal håndtere all byggingen på prosjektet.

 

- Det gjør at entreprenøren som får kontrakten kan optimalisere driften og drive mer rasjonelt enn om det hadde vært o entreprenører. Dermed få vi også alle tre tunnelene i samme kontrakt og entreprenøren kan drive vekseldrift ut fra det de vurderer som mest effektivt, fortel ler prosjektlederen.

En kontrakt gir også mindre utfordringer med logistikken på Fjørtofta, der grensen mellom kontraktane opprinnelig var tenkt. Entreprenøren kan planlegge bruken av ferga og trenger mindre areal til blandt annet riggområdet på øya enn om to entreprenører konkurrerte om kapasitet og plass.

 

Dermed blir dette oppgavene på hovedkontrakten på Nordøyvegen:

  • Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleden til sjøfyllingen mot Lauka og Hestøya.
  • Laukebrua, en 109 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka.
  • Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru som ligger i Hamnaskjersundet.
  • Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter.
  • Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
  • Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta  til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
  • Burbergtunnelen, miljøtunnel på Fjørtofta 170 meter.
  • Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
  • 3100 meter ny veg over Fjørtofta.

Nordøyvegen vil etter det siste overslaget koste nær 3,5 milliarder 2017-kroner, og er det største fylkesvegprosjektet som Møre og Romsdal noen gang har bygget.,

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken