Randbebyggelsen ligger tett langs fylkesveg 327, men myke trafikanter er ikke tilgodesett. Stangeland Maskin får kanskje jobben med å bedre forholdene. (Bilde: Gule sider)

Stangeland Maskin leder på hjemmebane

Stangeland Maskin fra Sola har mulighet til å sikre seg en jobb mindre enn to kilometer fra hovedkontoret. Rogalendingene har gitt et anbud på 49,4 millioner kroner på utbedring av fylkesveg 327. Det holder til en ledelse på knapt tre prosent.

Risa holder andreplassen med et anbud på 50,7 mill. Trolig står kampen mellom de to som ligger lavest.

Vassbakk & Stol er nr. tre med 62,6 mill., fulgt av Bertelsen & Garpestad (64,8 mill.) og Nordbø Maskin fra Stavanger (73,3 mill.).

Oppdraget er en totalentreprise. Den som får kontrakten skal prosjektere og anlegge gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen på fylkesveg 327 på en 4 km lang strekning. På 3,5 km av denne strekningen skal kjørebanen utvides til 7,5 meters bredde. I dag er den 5,5-6 meter bred.

Den aktuelle strekningen krysser kommunegrensen mellom Sandnes og Sola. Grensen følger en kanal. Brua som krysser kanalen skal rives og erstattes med en ny. I tillegg skal det bygges en ny bru for gang/sykkelvegen. Begge bruene blir 12 meter lange.

Kabeleiere har kastet seg på, som vanlig er når en veg skal utvides. Det skal legges kabler for høyspent, lavspent og fiber på det meste av strekningen, dessuten skal det legges en 520 meter lang kommunal vannledning. Alt dette inngår i entreprisen.

Anleggsperioden blir 13 måneder.

Forsiden akkurat nå

Ny utlysning av gangbru i Flekkefjord

For fire år siden ble planen om en kommunal, bevegelig gangbru i Flekkefjord sentrum skrinlagt. Det eneste anbudet som kom inn, var altfor høyt. Nå gjør kommunen et nytt forsøk med en fast bru. Anbudsfristen er satt til 29. september. Les hele saken

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Les hele saken

Sørlandsbedrift inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. I løpet av tre år har de vokst seg til å bli Nordens største selskap innen tjenestespekteret veg, høytrykksspyling og tømmetjenester. Les hele saken

Veidekke vokser videre

Veidekkes andre kvartal ga en omsetning på 8,3 milliarder, og et resultat før skatt på 421 millioner kroner. Aldri før har selskapet hatt så stor ordrereserve som nå. Les hele saken