Snart overtar DAB for FM også i Rogaland. Interessen for nødvendige installasjoner i tunnelene i fylket er ikke overveldende. (Bilde: Gorm Kallestad/Scanpix)

To anbud på DAB i Rogaland

To selskaper har gitt anbud på klargjøring for DAB-radio i 11 tunneler i Rogaland. TC Connect fra Oslo leder konkurransen.

11,581 millioner kroner er det laveste anbudet på. Det andre er på 13,413 millioner. Det er gitt av Paneda DAB i Selje.

Tunnelene skal utstyres med en mottaker som tar inn signalene utenfra, en sender som sender dem inn i tunnelene via en antennekabel, og en forsterker. Utstyret blir plassert i tekniske rom. Der det ikke finnes, blir det plassert i et skap.

Det blir også utstyr som gjør det mulig å avbryte radiosendinger i kjøretøyene inne i tunnelene for å gi viktige meldinger. Vegvesenet og nødetatene skal ha denne muligheten.

De 11 tunnelene er Austrått-, Byfjord-, Byhaug-, Finnøy-, Ivarsflott-, Kleppe-, Mastrafjord-, Osberg-, Bergelands-, Hillevåg-, og Storhaugtunnelen.

Mellom de tre siste, som ligger sentral i Stavanger, skal det også legges fiberforbindelse. Hensikten er at man skal kunne bryte inn i sendinger i alle tre tunnelene fra en av dem.

En opsjon inngår i oppdraget. Den gjelder levering og installasjon av DAB-anlegg i Karmøy- og Husaklepptunnelen. De er mindre enn fire år gamle og ble utstyrt for DAB før de ble åpnet. Siden har man tatt en ny type anlegg i bruk. Vegvesenet vurderer nå om man skal skifte ut anlegget i de to tunnelene for å få samme system i alle tunneler.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken