Video

Gjør klart for dekke-montering i august

På Hålogalandsbrua ved Narvik jobber man for fullt med å forberede monteringen av kjørebanen på Norges nest lengste hengebru. Se vår video fra prosjektet slik det ser ut nå.

 

Byens befolkning og tilreisende gjester har i vinter fått inntrykk av hvilket byggverk det faktisk er som reiser seg over Rombaksfjorden. Med hovedspenn på 1.145 meter blir Hålogalandsbrua Norges nest lengste hengebro, kun slått av mektige Hardangerbrua som kan slå i bordet med 1.380 meter. Til sammenligning er spennet på ikoniske Golden Gate i San Francisco 1.280 meter.

Under monteringsarbeidet er hovedspennet ekstra godt synlig på grunn av den såkalte «catwalken», gangbrua som gir arbeiderne sikker tilgang til å arbeide langs hovedkablene. Arbeidslysene gjorde brua til et fantastisk skue gjennom mørketida, med spørsmål fra publikum om man ikke like godt kunne beholde lysene også i driftsfasen.
- Men det har vi nok dessverre ingen planer om, sier Vegvesenets prosjektleder for stålkontrakten Kurt Grundstad.

Forsiden akkurat nå

Nordmørspakken ute på anbud

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå utlyst anbudskonkurransen for de fire fylkesvegsambandene med frist 17. november i år. Dagens kontrakt for drift av fylkesferjene på Nordmøre går ut i 2019. Les hele saken

Nytt oppdrag til Syltern/Kruse Smith

Vegvesenet har innstilt på at arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern/Kruse Smith skal legge om fylkesveg 14 i Roan. Siste mulighet til å klage er 29. september. Hvis ingen benytter den, blir kontraktsummen 99,815 millioner kroner.

Les hele saken