Prosjekter

Solid ledelse til Marthinsen & Duvholt på Farriseidet

Solid ledelse til Marthinsen & Duvholt på Farriseidet

Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord har en god mulighet til å sikre seg en stor jobb i nabokommunen. Firmaet har en ledelse på nesten 12 prosent på den siste store jobben på prosjektet Bommestad-Sky. Anbudet er på 267,6 millioner kroner.

Les hele saken

Ny utlysning av tunnel­oppdrag i Luster

Tidligere i år avviste Vegvesenet alle de fem anbudene som ble gitt på tunneloppgradering i Luster i Sogn. Fire av anbyderne klaget på avvisningen. Nå er tre av klagene avvist, og oppdraget utlyses på nytt på grunn av manglende konkurranse. Les hele saken

To parseller åpnet på E6 Helgeland nord:

En smak av hvor bra det blir

Med snorklipping og statssekretær på besøk kunne Statens vegvesen og Hæhre slippe trafikken på de to første delstrekningene på E6 Helgeland nord i begynnelsen av juli. Under to har gått for å få ferdig de første 12 kilometerene på kjempeprosjektet. Les hele saken

E 105 Hesseng–Storskog

Åpnet: Stål med stil i grenseland

Endelig står hele den nye mellomriksvegen mellom Kirkenes og riksgrensen til Russland ferdig. Traseen på 10 km er bygget i to etapper. Siste etappe omfatter også juvelen i prosjeketet, den 120 meter lange Bøkfjordbrua i stål. Les hele saken

E18 Bommestad – Farriseidet:

Delåpning av nye fire kilometer motorveg

Fire nye kilometer E18 blir utvidet til firefelts like ved Larvik fra august av. Trafikksikkerhet er årsaken til denne delåpningen av vegprosjektet mellom Bommestad og Sky, som får sin endelige åpning på slutten av året. Les hele saken